Trädgård

Idegran

Idegran – Taxus baccata ‘Standishii’ är ett inhemskt barrträd från familjen idegran (Taxaceae). Dessa träd växer ganska långsamt, men kan leva i hundratals år. Taxus

Share