Trädgård

Idegran

Idegran – Taxus baccata ‘Standishii’ är ett inhemskt barrträd från familjen idegran (Taxaceae). Dessa träd växer ganska långsamt, men kan leva i hundratals år. Taxus baccata ‘Standishii’ behåller sina guldgula blad året runt. Taxus är lätt att beskära och kan planteras bra som häck.

Höjd och hårdhet för Taxus baccatan ‘Standishii’

Efter många år kan detta barrträd nå en höjd av cirka 2,5 meter. Denna Venijnboom tolererar en temperatur på upp till -20 grader Celsius och förblir grön under hela vintern.

Placera och plantera i trädgården eller bården

Taxus baccata ‘Standishii’ är lämplig för en artrik plantering i din trädgård. Denna växt är ganska långsam att växa. Venijnboom gillar en fuktig till fuktig, humusrik jord med neutral till basisk surhet (pH = 5,5 – 8). Den kräver en plats i sol eller halvskugga och tål sommarvärme hyfsat bra, förutsatt att platsen är tillräckligt fuktig eller skuggig. Under nattfrost i april-maj kan denna idegransart skadas.

Denna växt kombineras bra med “klippträdgårdsväxter” och andra kantbuskar som lager, järnek och cornus.

Inom familjen Taxus kan olika arter särskiljas från varandra. De populäraste är Baccata och media Hicksii.